Katuse ehitus.

IMG343

KATUSTE EHITAMINE

Omame ehituskogemust aastast 2010. Teostame nii viilkatuste, lamekatuste kui ka kandev profiilplekk-katuste ehitamist. Lisateenusena pakume katuste remonttöid. Tänu kaasaegsetele materjalidele ja töövahenditele saame töid teha aastaringselt. Meie töö põhineb oskustel ja kogemustel, millega tagame ehituse kvaliteedi. Koostöös kliendiga leiame parima lahenduse katuse materjali valikul. Ehitustööde teostamisel lähtume materjali valmistajatehase nõuetest, tagades kvaliteetse ehituse tulemuse aastakümneteks.
Koostöös ehitusmaterjali müüjatega saame vajadusel ise materjali tellida ja kohale toimetada. Teenusele lisandub transpordikulu.
Kui valite meid oma eramu ehitajateks on objektile sõitmine, katuse mõõdistamine ning nõustamine tasuta.
Ehitusgarantii viilkatustele on 5 aastat ja lamekatustele 2 aastat. Materjalide garantii pikkus oleneb valmistajatehasest, enamjaolt vähemalt 10 aastat.
Töid teostame üle Eesti, mahukate tööde puhul ka Saaremaal ja Hiiumaal.
Projekteerija puudumisel palume esitada suuremahuliste tööde puhul projekt tellija poolt. Meie tuleme ja teeme töö ära. Tulevikus loodame ka ise töid projekteerima hakata.
Küsi julgelt hinnapakkumist

Viilkatused

Materjalid viilkatustele on mitmes klassis, soodsaim neist plekk. Meie teostame just plekitöid. Plekk-katuste hinnad sõltuvad materjali paksusest, värvist ja profiilist. Paigaldame trapets-, kiviprofiili, valtsplekki (Classic) ning soovi korral katuseaknaid.
Kunagi ei saa välistada vana katuse puhul sarikate ja katusekonstruktsioonide veest tingitud kahjustust. Vastavalt vajadusele vahetame välja või tugevdame vanad sarikad, tõstame või langetame. Sarikate rihtimine on kasulik enne roovi paigaldamist. Kui sarikas on liialt vajunud, hakkab see olulist rolli mängima roovi rihtimisel ning katuse püsivusel. Reeglina on vanade hoonete katusekonstruktsioon talunud igasugusid ilmastikuolusid aastakümneid. Kui vesi ja tuul seda rikkunud pole, kestab see veel valitud kattematerjali eluea.
Tööde hulkka kuulub ka vana katuse lammutamine.

Lamekatused

Lamekatuste ehitamisel kasutame SBS-bituumenrullmaterjale. Olenevalt hoone otstarbele katus kas soojustatakse või mitte. Soojustamiseks kasutatakse kas kivivilla või katusevahtu (polüstüreenplaat). Kivivill on küll kallis lahendus soojustamiseks, kuid igati tõhus valik. Katusevaht tuleb ladudest peaaegu värske materjalina, mistõttu pole see loomulikku suurust omandanud ja hakkab valmis katuses kokku tõmbama. See omakorda mõjutab tulevikus soojuspidavust.
Lamekatus võib koosneda mitmest kihist (nt. aurutõke, kivivill, tuulutusvill, 2*SBS). Lisaks sisaldab see mitmeid lisatöid (parapeti ehitus, ülespöörded, katuseluugid, ääreplekid, tuulutid, katusekaevud). Lamekatust saab paigaldada betoonile, vanale bituumenile, kohati plekile ja puitmaterjalile (OSB). Vanale bituumenile kinnitades, tuleks selle lahtised osad eemaldada. Lamekatus kinnitatakse gaasipõletite abil, mis annab võimaluse töötada ka talvel. Soojuskonstruktsioon kinnitatakse plastiktüüblite abil kandev konstruktsiooni külge läbi esimese SBS kihi.
Bituumenmaterjali saab kasutada ka terrasside katmisel.

Kandev profiilplekk
Kuna meil hetkel veel projekteerijat ei ole, toimub töö teostamine ainult tellija poolt esitatud projekti alusel.
Töö teostamise põhimõtted ja standardid on selged.

Hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsioon on ehitiste kahjustava vee või niiskuse sissetungi takistamine. Meie kasutame selleks HPP tüüpi bituumenrullmaterjali. Betoonseinte (- põrandate) nakkumiseks bituumeniga kasutatakse aluskihina praimerit. Sellele sulatatakse gaasipõletiga bituumen. Omavahel sulatatakse ka lahtised servad. Lisana saame kinnitada soojustuseks vahtplast plaadid, vastavalt kliendi soovile ja otstarbele.