KAEVUDE KAEVAMINE

SAHTKAEVUDE KAEVAMINE JA Hooldus
Salvkaev ehk šahtkaev on veehaare, mis on maapinda rajatud enamasti kas labidaga kaevates või ekskavaatoriga. Kaevu ehitusmaterjaliks kasutatakse valdavalt tsement- või betoonrõngaid, vähemal määral plastrõngaid . Salvkaevu läbimõõt on tavaliselt meeter ning sügavus keskmiselt 5-30 meetrit, ulatudes Lõuna-Eestis kuni mõnekümne meetrini (Kaevu rajamisel tuleks arvestada, et veesooned on erineva tootlikkusega)
Tagamaks salvkaevu pikema eluea ning kestva kvaliteediga joogivee, peaksite järgima soovituslikke nõudeid:
– salvkaevu rakked peavad ulatuma vähemalt 0.5m kõrgusele maapinnast( oleks ohutum, ei pääse loomad ja lapsed lähedusse)
– kaev võiks olla väljastpoolt tihendatud tsemendi- või betoniitlahusega kuni kaevu ülemise osani;
– kaevu ülemised 3 rõngast peavad olema tihendatud.
– salvkaev võiks olla pealt kaetud kinnise kaanega.
– maapind kaevu ümber võiks olla kõrgem, et vältida pinnavee kogunemist;
– pump tuleks võimalusel paigaldada hoonesse (elumajja või pumbamajja) kaevu hüdrofoori paisu paak võiks olla vähemalt 40 liitrit, kui vool ära kaob siis saate veel vett kätte 20 liitri jagu
Salvkaevu hooldusalal võiks kinni pidada järgmistest nõuetest:
Hooldusala tuleb jätta vähemalt 10 m, kuid sõltuvalt maapinnast ja selle kaldest võib soovitatav kaugus olla isegi suurem; olemasoleva imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus võiks olla vähemalt 20-30 meetrit et ei tekiks oht kaevu reostusele;
Lisaks tuleb arvestada, et ka liigne väetiste, taimekaitsevahendite ja sõnniku kasutamine võib mõjutada negatiivselt salvkaevu veekvaliteeti.
Kui tundub et vesi haiseb või on must,tuleks koheselt reageerida, võtta regulaarselt veeproove ja toimetada need vastavasse laboratooriumisse ning vajadusel kiirelt reostuse tekkimisele lahendus leida.Kui salvkaev on hooldatud ja kinnine,võib kaev püsida puhtana väga palju aastaid.
Kaevu visuaalsel vaatlusel võib selguda mõndade hooldustööde vajadus:
1. kaevu süvendamine;
2. sette välja pumpamine;
3. murenenud kaevurakete väljavahetamine;
4. kaevu rakete vaheliste pragude tihendamine;
5. kaevu suudme ümbruse tihendamine saviluku või betooniga
6. rakete pesu;
7.kaevukaane väljavahetamine. 8.kaevu desinfitseerimine 25% naatriumkloriidiga

WP_20160303_005